Det finns ex antal sätt att slumpa fram en bild på en sida.
Här är ett sätt som jag brukar använda =)
Vi skapar en funktion som vi döper till slumpaBild

<?php function slumpaBild ( $array ) { $total = count($array); 
$call = rand(0,$total-1); 
return $array[$call]; } ?>

Därefter skapar vi en Array när vi lägger bilderna.

<?php $mina_bilder = array ( "martin.jpg", "kalle.jpeg", "lasse.png", "tina.gif" ); ?>

Efter det är det bara att anropa vår funktion där vi vill ha den.

<?php echo '<img src="'.slumpaBild($mina_bilder).'" alt="Slumpad bild" />' ?>