Det finns ex antal sätt att slumpa fram en bild på en sida.
Här är ett sätt som jag brukar använda =)
Vi skapar en funktion som vi döper till slumpaBild

[code lang=”PHP”]<?php function slumpaBild ( $array ) { $total = count($array);
$call = rand(0,$total-1);
return $array[$call]; } ?>[/code]

Därefter skapar vi en Array när vi lägger bilderna.

[code lang=”PHP”]<?php $mina_bilder = array ( "martin.jpg", "kalle.jpeg", "lasse.png", "tina.gif" ); ?>[/code]

Efter det är det bara att anropa vår funktion där vi vill ha den.

[code lang=”PHP”]<?php echo ’<img src="’.slumpaBild($mina_bilder).’" alt="Slumpad bild" />’ ?>[/code]